https://th.trip.com/moments/detail/fai-kaeo-1452573-10276075?locale=th-TH
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25f22343l3l4zvlA720.jpg
ฅน ติด เที่ยว

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เมืองน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงาม มาก นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำ ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทำเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ #ทีมเหนืออีสาน#รอวันออกเดินทาง#คิดถึงธรรมชาติ
โพสต์เมื่อ 2 ก.ค. 2021
cody
Kezziah
ฅน ติด เที่ยว
Andy Carlton
5 คนกดไลก์ให้
ตกลง
5
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

4.8/54 รีวิว
ตำบล ฝายแก้ว
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
แนะนำ
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
#วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน เป็นวัดสำคัญที่อยู่ในตัวเมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างเพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ภายในวัด มีสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์หรือพระธาตุช้างค้ำ พระวิหาร พระอุโบสถ หอไตรเจดีย์เจดีย์ทิพย์ วิหารพระเจ้าทันใจ สถูปอัฐิเจ้านครน่าน 3 องค์ และพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พิกัด : ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม #น่าน #วัดไทย #สวัสดีคนแปลกหน้า #รอวันออกเดินทาง#ทีมเหนืออีสาน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
น่าน
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25l22157ccjmy81E307.jpgสวัสดีคนแปลกหน้า
ชมวัดสวยกลางเมืองน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ชมวัดสวยกลางเมืองน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ที่เที่ยวหน้าหนาว
thailand
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2502224rwhqmzxd8F26.jpgอาตี๋รีวิว Ah-Tee+Review
วัดพระธาตุช้างค้ำ
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำ
thailand
รอวันออกเดินทาง
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a25222347x1dvgpc20A7.jpgRukky Lucky
วัดพระธาตุ​ช้างค้ำ
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุ​ช้างค้ำ
พิกัดวัดสวย
นายท่องเที่ยว
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26b2215a1ahpudsAFF1.jpgนายท่องเที่ยว
ไหว้วัดสมัยสุโขทัยที่จังหวัดน่านกันเจ้า
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
น่าน
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a2072224rbrq4xoxCD10.jpgอันนี้นัทไปมาแล้ว
แอ่ววัดหลวงเมืองน่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
แอ่ววัดหลวงเมืองน่าน
เที่ยวเมืองน่าน
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21n22159cue5ry9360E.jpgThammarat.k
เลาะเที่ยว ..วัด
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เลาะเที่ยว ..วัด
เที่ยวโบราณสถาน
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a24h22343rqt8kqoC313.jpgเลาะไปเรื่อย
โรงแรมเวียงแก้ว
โรงแรมเวียงแก้ว
โรงแรมเวียงแก้ว
นายท่องเที่ยว
โปรที่พักสุดคุ้ม
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a26b2215a1ahpudsAFF1.jpgนายท่องเที่ยว
U sky ดอยช้าง เชียงราย
ดอยช้าง
U sky ดอยช้าง เชียงราย
travel
คิดถึงธรรมชาติ
https://ak-d.tripcdn.com/images/0AS27120009wz6aovB7AA.jpg_TI***ug