https://th.trip.com/travel-guide/attraction/chiang-rai-551/near-me/

กิจกรรมในเชียงราย

ไลฟ์สไตล์

ศาสนสถาน

สถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญ

ธรรมชาติ

สวนสาธารณะ/อุทยาน

ทัวร์

ศูนย์นิทรรศการ

กีฬากลางแจ้ง

ประวัติศาสตร์

ประเพณีและวัฒนธรรม

ยอดนิยมในเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวในเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เขาพูดถึงเชียงรายกันว่ายังไงบ้างนะ?

เขียนรีวิว
วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เชียงราย
avatar
喜欢猫的虎
"วัดพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และมีกลิ่นหอมมากที่สุดในเชียงใหม่ สร้างในศตวรรษที่ 14 ร่วมกับวัดเจดีย์หลวง เป็นวัดระดับสูงสุดของเชียงใหม่ กับวัดเจดีย์หลวง ภายในวัดตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามประดิษฐานพระพุทธรูปพระสิงห์ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดมีชุดโบราณและประเพณีท้องถิ่นถือว่าเป็นตัวแทนของศิลปะแบบดั้งเดิมของภาคเหนือของไทย ภายในวัดยังมีหลักสูตรการทําสมาธิสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้นั่งพักผ่อนในพระอุโบสถได้สัมผัสถึงความสงบ ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี"
วัดห้วยปลากั้ง(พระอาจารย์พบโชค) จ.เชียงราย
avatar
อั้ยยะละก๊ะ
"วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์”   ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก 12 ราศี  วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่"