https://th.trip.com/moments/detail/fai-kaeo-1452573-15755406?locale=th-TH
Rukky Lucky ไทย
levelIconผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

วัดพระธาตุช้างค้ำ

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงเหนือระดับพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัดภูมินทร์ ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ทรงลังกา สูงตระหง่านมีรูปปั้นรูปช้างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก เป็นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ #thailand #รอวันออกเดินทาง #วัดไทย #วัดสวยทั่วไทย #ไหว้พระขอพร #น่าน
โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2022
Maesameow
Kk wow
d46***06
Rukky Lucky
4 คนกดไลก์ให้
ตกลง
4
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

4.9/59 รีวิว | โบราณสถาน
น่าน
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
#วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน เป็นวัดสำคัญที่อยู่ในตัวเมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างเพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ภายในวัด มีสถาปัตยกรรม โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์หรือพระธาตุช้างค้ำ พระวิหาร พระอุโบสถ หอไตรเจดีย์เจดีย์ทิพย์ วิหารพระเจ้าทันใจ สถูปอัฐิเจ้านครน่าน 3 องค์ และพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พิกัด : ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม #น่าน #วัดไทย #สวัสดีคนแปลกหน้า #รอวันออกเดินทาง#ทีมเหนืออีสาน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
น่าน
สวัสดีคนแปลกหน้า
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ชมวัดสวยกลางเมืองน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ที่เที่ยวหน้าหนาว
thailand
อาตี๋รีวิว Ah-Tee+Review
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุ​ช้างค้ำ
พิกัดวัดสวย
นายท่องเที่ยว
นายท่องเที่ยว
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
น่าน
อันนี้นัทไปมาแล้ว
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เมืองน่าน
ทีมเหนืออีสาน
รอวันออกเดินทาง
ฅน ติด เที่ยว
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
แอ่ววัดหลวงเมืองน่าน
เที่ยวเมืองน่าน
Thammarat.k
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เลาะเที่ยว ..วัด
เที่ยวโบราณสถาน
เลาะไปเรื่อย
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
น่านนคร
เที่ยวน่าน
อั้ยยะละก๊ะ
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร