https://th.trip.com/moments/detail/sathing-phra-128673-119219388/
อั้ยยะละก๊ะ

วัดพันเตา จ.เชียงใหม่

วิหารวัดพันเตา นครเชียงใหม่ กล่าวกันว่าเป็นหอคำเดิมของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้านครเชียงใหม่ ถือเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมไม้ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของสายวัฒนธรรมล้านนา หน้าแหนบ (หน้าบัน) วิหารวัดพ้นเตา เป็นหน้าแหนบ (หน้าบัน) ไม้แกะสลักในแบบฝีมือช่างหลวงที่สวยงามที่สุดในล้านนา"หน้าบัน"งานไม้แกะสลักของวัดพันเตาก็ปรากฎงานศิลปกรรมล้านนา ผลงานจากสล่าหลวงให้ได้เห็นถึงความประณีต อ่อนช้อยและความโดดเด่นของซุ้มโขงลวดลายนกยูง มอม หงส์ รวมถึงสัตว์ในตำนานเช่น พญาลวง สัตว์ซึ่งรวมความโดดเด่นของมังกรและงูหรือนาคเข้าด้วยกัน วัดพันเตา ซึ่งตั้งอยู่ ต.พระสิงห์ ย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ ติดกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จัดเป็นวัดราษฎร์ ในสังกัดมหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2040 ตามตำนานกล่าวว่า วัดพันเตามีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงร่วมสมัยเดียวกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพันเตาเป็นวัดเล็กๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับสี่แยกกลางเวียง พระวิหารหอคำหลวง เดิมเป็นหอคำโบราณ สร้างจากไม้สักทั้งหลังมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของเชียงใหม่ วิจิตรงดงามด้วยงานจำหลักไม้ตามแบบฝีมือช่างหลวง ภายในประดิษฐาน พระเจ้าปันเต้า โดดเด่นด้วยพระวิหารที่มีความงดงามและสมบูรณ์ที่สุดของเชียงใหม่ เดิมเป็นคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 เป็นเรือนไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน ประดิษฐาน "พระเจ้าปันเตา" เป็นพระประธาน
โพสต์เมื่อ 28 เม.ย. 2023
Than.a
โรงแรมบีทูเชียงราย ดี สะดวกดีคะ
เที่ยวตามน้ำ
aphit
22 คนกดไลก์ให้
1 ฝากข้อความ
คนชอบเที่ยวจ้า
คนชอบเที่ยวจ้า
❤️
ตกลง
22
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพันเตา

4.5/5328 รีวิว | วัด
เชียงใหม่
อันดับ 10 ของท็อปวัดในเชียงใหม่
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
วัดพันเตา
วันพันเตา
เที่ยวเชียงใหม่
สายบุญ
กิน เที่ยว นอน
วัดพันเตา
วัดพันเตา
วัดสวย
thailand
Ketindy
วัดพันเตา
วัดพันเตา
ชมวิหารไม้สักวัดพันเตา
เที่ยวเชียงใหม่
เที่ยวล้านนา
Than.a
วัดพันเตา
วัดพันเตา
วัดพันเตา วัดสวยขลังแห่งนึงในเชียงใหม่
พิกัดวัดสวย
วัดในเชียงใหม่
Hello! Happy Time
วัดพันเตา
วัดพันเตา เจียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่
Than.a
วัดพันเตา
วัดพันเตา
วัดพันเตา จังหวัดเชียงใหม่
ทำบุญไหว้พระ
วัดดังเชียงใหม่
ปุ๊ก
วัดพันเตา
วัดพันเตา คูเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่
Journeyyyme