https://th.trip.com/moments/detail/sathing-phra-128673-119232626/
Than.a

ชมวิหารไม้สักวัดพันเตา

วัดพันเตา .. เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ อดีตคนเชียงใหม่เรียกวัดนี้ว่า “วัดปันเต้า” (พันเท่า) .. นอกจากนี้ยังมีอีกที่มาที่กล่าวว่า วัดนี้จะเคยใช้เป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา จึงได้ชื่อว่า “วัดพันเตา” .. ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้คือพระวิหารที่มีความงดงามและสมบูรณ์ที่สุด ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักทั้งหลังตามศิลปะแบบเชียงแสน มีการแกะสลักลวดลายอย่างงดงาม ภายในพระวิหารหอคำหลวงประดิษฐาน พระเจ้าปันเตา พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ซึ่งเป็นพระประธานในพระวิหาร #เที่ยวเชียงใหม่ #เที่ยวล้านนา
โพสต์เมื่อ 3 พ.ค. 2023
Mr. TOEY
Khwan
jj_jj_jj
_fb***38
23 คนกดไลก์ให้
ตกลง
23
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดพันเตา

4.5/5328 รีวิว | วัด
เชียงใหม่
อันดับ 10 ของท็อปวัดในเชียงใหม่
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
วัดพันเตา
วันพันเตา
เที่ยวเชียงใหม่
สายบุญ
กิน เที่ยว นอน
วัดพันเตา
วัดพันเตา เจียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่
Than.a
วัดพันเตา
วัดพันเตา คูเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่
Journeyyyme
วัดพันเตา
วัดพันเตา
ชมภาพวาดผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่| วัดพันเตา
ท่องเที่ยวทั่วไทย
ประเทศไทย
Anchana
วัดพันเตา
วัดพันเตา
วัดพันตา วัดวิหารหลวงไม้สักเเห่งล้านนา
เที่ยวเชียงใหม่
วัดพันเตา
เที่ยว trip trip
วัดพันเตา
วัดพันเตา ได้บุญพันเท่า
เที่ยวเชียงใหม่
RealTrip Copyright เที่ยวจริงภาพจริง
วัดพันเตา
วัดพันเตา เชียงใหม่
เที่ยวเชียงใหม่
นายนักเดินทาง
วัดพันเตา
วัดพันเตา
วัดสวย
thailand
Ketindy
วัดพันเตา