>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ Sundair (SR)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ Sundair (SR) ได้แก่ เบอร์ลิน⇒ปัลมาเดมายอร์กา, เบอร์ลิน⇒เฮราคลิออน และมิวนิก⇒ปัลมาเดมายอร์กา เบอร์ลิน=>ปัลมาเดมายอร์กาเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 17 เที่ยวต่อวัน
  • Sundair มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด Sundair (SR) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามตั๋วเครื่องบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด