>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ แมงโก้ (JE)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ แมงโก้ (JE) ได้แก่ เคปทาวน์⇒โยฮันเนสเบิร์ก, โยฮันเนสเบิร์ก⇒เคปทาวน์ และเดอร์บัน⇒โยฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์=>โยฮันเนสเบิร์กเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน
  • แมงโก้ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด แมงโก้ (JE) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามตั๋วเครื่องบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • แมงโก้ (JE) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

    สนามบินหลักสำหรับตั๋วเครื่องบินไปไทย ได้แก่ สนามบินคิงชาคา