THB
Admission Tickets
[Flash Sale Sold Out] ฿ 316 สำหรับตั๋วผู้ใหญ่ 2 ใบ
ดีล แพ็คเกจโรงแรม
จองโรงแรม รับบัตรเข้างาน Christmas Wonderland 2 ใบ
Trip.com - Icon

ส่วนลดเที่ยวบินสุดปัง

Trip.com - Icon
โค้ดส่วนลด
เพียงใช้บัตร Mastercard® World หรือ World Elite จองเที่ยวบิน รับส่วนลดทันที ฿3350!
เพียงใช้บัตร Mastercard® World หรือ World Elite จองเที่ยวบิน รับส่วนลดทันที ฿670!
Trip.com - Icon

ราคาพิเศษ

Trip.com - Icon
Trip.com - Icon

ดีลทัวร์และตั๋วท่องเที่ยว

Trip.com - Icon
โรงแรมยอดนิยม
มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน
Thu, Jan 1
Thu, Jan 1
Trip.com - Icon

โรงแรมแนะนำเพิ่มเติม

Trip.com - Icon
Thu, Jan 1
Thu, Jan 1
Trip.com - Icon

ดูดีลอื่นๆ

Trip.com - Icon

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โปรโมชั่นนี้จัดโดย Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd (“Trip.com” หรือ “เรา”) ผู้เข้าร่วมควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าร่วม การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้จะถือว่าคุณตกลงและยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว โปรดอย่าเข้าร่วมหากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้.
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:00 น.- 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23:59 น.
 3. แพลตฟอร์มโปรโมชั่น: แอป Trip.com (เวอร์ชั่น 7.47.2 หรือสูงกว่า) เว็บไซต์ และโมบายเว็บ (เวอร์ชั่นภาษาไทย).
 4. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้ Trip.com เท่านั้น.
 5. โปรโมชั่นนี้ประกอบด้วย Flash Sale สำหรับโรงแรมและโค้ดส่วนลดสำหรับเที่ยวบิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้ารายละเอียดโรงแรมหรือเที่ยวบินที่คุณเลือก.
 6. ราคาที่แสดงเป็นราคา ณ เวลาที่ประกาศ ราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าโรงแรมหรือเที่ยวบินที่คุณเลือกเพื่อดูห้องว่าง/ตั๋วว่าง ราคา ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง.
 7. นโยบายการยกเลิกของโรงแรมอาจแตกต่างกันตามประเภทห้องพัก โปรดตรวจสอบนโยบายการยกเลิกของห้องพักประเภทที่คุณเลือกก่อนทำการจอง.
 8. ราคาก่อนหักส่วนลด (ราคาที่ถูกขีดฆ่า) คือราคาเดิมของห้องพักประเภทนั้นๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาที่โรงแรมหรือผู้ให้บริการอื่นแสดงไว้.
 9. เนื่องจากส่วนลดมีจำนวนจำกัด รายการที่คุณเลือกอาจไม่มีเหลือแล้วในบางวัน.
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตลอดจนเที่ยวบินและโรงแรมที่มีส่วนลดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความสุดท้ายและอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต รวมถึงการตัดสิทธิ์ผู้ใช้จากการเข้าร่วมโปรโมชั่นในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น.
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์.

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข Bingo & Win
  1. โปรโมชั่นนี้จัดโดย Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. ("Trip.com", "ของเรา" หรือ "เรา") คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วม โดยการเข้าร่วม ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณมีคำถามประการใด โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Trip.com ก่อนเข้าร่วม
  2. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโปรโมชั่นนี้ (Bingo & Win ) สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบ Trip.com ในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่นและไปที่หน้าแคมเปญฉลองคร Hi Singapore
  3. Trip.com และ/หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้จะใช้ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูล") ที่ส่งให้หรือรับทราบโดย Trip.com และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Trip.com ที่ https://pages.trip.com/service-guideline/privacy-policy-th-th.html ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") เท่านั้น
  4. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือจำกัดการเข้าร่วมในลักษณะอื่นได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องมีการชดเชย หากเรามีเหตุผลอันควรที่เชื่อได้ว่าผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำการจองหรือการลงทะเบียนโดยประสงค์ร้าย ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในระบบ เปลี่ยนแปลงราคาโดยผิดกฎหมาย ใช้ปลั๊กอิน การจองย้อนกลับ การทำธุรกรรมฉ้อโกง หรือมีส่วนร่วมในการละเมิดกฎหรือหลักการของโปรโมชั่นนี้ในลักษณะอื่นๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาท Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายและการตัดสินของเราถือเป็นอันสิ้นสุด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากผู้ใช้ยกเลิกหรือขอคืนเงินการจอง รางวัลที่ได้รับจะถูกเพิกถอนหรือเป็นโมฆะ
  5. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Trip.com และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัท/องค์กรที่เกี่ยวข้องและบริษัทตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายโดยอ้อม การสูญเสียกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ การบาดเจ็บ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสียชีวิตและการบาดเจ็บส่วนบุคคล) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมได้รับอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้
  6. Trip.com จะไม่รับผิดชอบต่อการผิดสัญญาอันเนื่องมาจากสงคราม การจลาจล การประท้วงหยุดงาน การปิดงาน การเรียกร้องของแรงงาน ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ โรคระบาดในบางพื้นที่ โรคระบาดทั่วโลก ไฟฟ้าดับกะทันหัน มาตรการของรัฐบาล การโจมตีทางไซเบอร์ การขัดข้องทางเทคนิคหรือระบบ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควรของ Trip.com
  7. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ชนะรางวัลในแคมเปญนี้โดยใช้พฤติกรรมอันมิชอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมแปลงการจอง
  8. การตัดสินของ Trip.com ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้และแคมเปญคร Hi Singapore ถือเป็นอันสิ้นสุดและมีผลผูกพัน
  9. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือยุติหรือแก้ไขโปรโมชั่นนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของ Trip.com แต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม Trip.com จะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก การยุติ การเพิกถอน หรือการระงับดังกล่าวโดยการโพสต์บน Trip.com หรือด้วยวิธีอื่นที่ Trip.com เห็นสมควร
  10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นเหล่านี้ ซึ่งผิดกฎหมาย ต้องห้าม หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ จะถือว่าไม่มีผลบังคับ โดยไม่ทำให้ข้อกำหนดที่เหลือเป็นโมฆะ
  11. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโปรโมชั่นนี้
  12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของศาลที่มีเขตอำนาจในสิงคโปร์