ตั๋วซิรีนแอร์

>>

คำถามที่พบบ่อย

  • สามารถโหลดสัมภาระได้ฟรีหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด ซิรีนแอร์ (ER) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามเที่ยวบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • ในช่วง COVID-19 ซิรีนแอร์ (ER) อนุญาตให้เปลี่ยนวันออกเดินทางหรือยกเลิกฟรีหรือไม่?

    นโยบายสายการบินจะแตกต่างตามประเภทตั๋ว เวลาออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง โปรดยืนยันนโยบายกับสายการบินก่อนทำการจอง