>>

คำถามที่พบบ่อย

 • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (BI)?

  เส้นทางบินยอดนิยมของ รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (BI) ได้แก่ บันดาร์เซอรีเบอกาวัน⇒ดูไบ, บันดาร์เซอรีเบอกาวัน⇒ฮ่องกง และจาการ์ตา⇒บันดาร์เซอรีเบอกาวัน บันดาร์เซอรีเบอกาวัน=>ดูไบเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน
 • รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

  โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (BI) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามเที่ยวบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
 • รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (BI) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

  สนามบินหลักสำหรับเที่ยวบินไปไทย ได้แก่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • ในช่วง COVID-19 รอยัลบรูไนแอร์ไลน์ (BI) อนุญาตให้เปลี่ยนวันออกเดินทางหรือยกเลิกฟรีหรือไม่?

  นโยบายสายการบินจะแตกต่างตามประเภทตั๋ว เวลาออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง โปรดยืนยันนโยบายกับสายการบินก่อนทำการจอง