>>

คำถามที่พบบ่อย

  • เส้นทางบินไหนเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุดของ เอเอสแอล แอร์ไลน์ ฟรานส์ (5O)?

    เส้นทางบินยอดนิยมของ เอเอสแอล แอร์ไลน์ ฟรานส์ (5O) ได้แก่ แอลเจียร์⇒ปารีส, แอลเจียร์⇒ลียง และแอลเจียร์⇒ลีลล์ แอลเจียร์=>ปารีสเป็นเส้นทางบินยอดนิยมที่สุด ให้บริการ 186 เที่ยวต่อวัน
  • เอเอสแอล แอร์ไลน์ ฟรานส์ มีสัมภาระที่อนุญาตหรือไม่?

    โดยปกติ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด เอเอสแอล แอร์ไลน์ ฟรานส์ (5O) อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 0-1 ชิ้น แต่ข้อมูลอาจแตกต่างตามตั๋วเครื่องบินของคุณ ตรวจสอบแผนการเดินทางให้ละเอียด
  • เอเอสแอล แอร์ไลน์ ฟรานส์ (5O) บินลงสนามบินไหนที่ไทย?

    สนามบินหลักสำหรับตั๋วเครื่องบินไปไทย ได้แก่ สนามบินวาร์รี บูเมเดียน