https://th.trip.com/travel-guide/attraction/kaihua/quzhounanhua-mountain-sceneic-area-24652336/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล

Quzhounanhua Mountain Sceneic Area

衢州南華山風景區
3/5
1 รีวิว
แชร์ไปที่
อันดับที่ 14 ของสถานที่ท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ในไคหัว
ภูเขา
เวลาในการเยี่ยมชมแนะนำ:0.5-1 วัน
ที่ตั้ง:
Xiaguang Village, Yanglin Town, Kaihua County, Zhejiang Provinceแผนที่

รีวิว:

ประเมินไม่ได้ แผนที่นําทาง Gaode ไปถึง Nanhua Mountain ถามคนแก่ สามคน สามคนตอบสามคน ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น วิวสวยตลอดแนว สวยดี

เพิ่มเติม

ใกล้เคียง

รีวิว
ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
เขียนรีวิว
/5พอใช้
ทั้งหมด (1)
ล่าสุด
มีรูปภาพ (1)