https://th.trip.com/travel-guide/attraction/hejing/donggui-keji-wenhua-zhongxin-50647074/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • DongGui KeJi WenHua ZhongXin

  東歸科技文化中心
  󰺂1.7
  พิพิธภัณฑ์
  ที่ตั้ง:
  Donggui Avenue, Hejing County, Chinaแผนที่

  รีวิว:

  ด้านข้างของหอคอยตงกุ้ย ส่วนใหญ่เป็นเพราะประวัติศาสตร์ของเขากลับมาจากมองโกเลียเป็นแกนหลัก เล่าเรื่องราวที่น่าเศร้ามากมาย มันไม่ง่ายเลยจริงๆ สถานที่ที่อุดมการณ์การศึกษาความรักชาติของผู้คนมากมาย

  เพิ่มเติม
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  /5
  ยอดเยี่ยม รีวิว
  ทั้งหมด (3)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่บวก (3)
  มีรูปภาพ (3)