https://th.trip.com/moments/detail/sahatsakhan-district-1448605-10421087/
สวัสดีคนแปลกหน้า

พระพุทธนิมิตเหล็กไหล จ.กาฬสินธุ์

พระพุทธนิมิตเหล็กไหล อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกาฬสินธุ์และนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจ มากราบไหว้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตัวองค์พระมีลักษณะเป็นเนื้อสีดำ ซึ่งสร้างจากหินแร่เหล็กไหลทั้งองค์ ประทับอยู่บนฐานไม้ ถือเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงเเสนที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ในเจดีย์พุทธนิมิต ภายในวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) จ.กาฬสินธุ์ นั่นเอง บริเวณโดยรอบภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากอีกด้วย พิกัด : บ้านนาสีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เวลาทำการ : เปิดทุกวัน 6.00-18.00 น. #กาฬสินธุ์ #วัดไทย #สวัสดีคนแปลกหน้า #ทีมเหนืออีสาน
โพสต์เมื่อ 13 ก.ค. 2021
สวัสดีคนแปลกหน้า
Kimi
SwissTafira
3 คนกดไลก์ให้
ตกลง
3
มีการกล่าวถึงในโพสต์นี้
จุดหมายปลายทาง

อำเภอ สหัสขันธ์

23 สถานที่ท่องเที่ยว | 40 โพสต์
ไทย
เพิ่มเติม
Trip Moments ที่คุณอาจสนใจ
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
เดินบันไดไปไหว้พระที่ภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
วัดไทย
สวัสดีคนแปลกหน้า
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
ไหว้พระ ชมโบสถ์ไม้เก่าแก่ที่...กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
วัดไทย
สวัสดีคนแปลกหน้า
วัดพุทธนิมิตภูค่าว
วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
วัดไทย
สวัสดีคนแปลกหน้า
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ ถนนไดโนโรด
กาฬสินธุ์
สวัสดีคนแปลกหน้า
สวัสดีคนแปลกหน้า
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สวัสดีคนแปลกหน้า
สวัสดีคนแปลกหน้า
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
กิน ชม เที่ยวบ้านกล้วยหอม จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สวัสดีคนแปลกหน้า
สวัสดีคนแปลกหน้า
สะพานเทพสุดา
สะพานเทพสุดา จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สวัสดีคนแปลกหน้า
สวัสดีคนแปลกหน้า
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สวัสดีคนแปลกหน้า
สวัสดีคนแปลกหน้า
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
สวนไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สวัสดีคนแปลกหน้า
สวัสดีคนแปลกหน้า
poi-tag-icon
Sahatsakhan District
จุดชมวิวภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
สวัสดีคนแปลกหน้า
สวัสดีคนแปลกหน้า
สะพานเทพสุดา
#สะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์ นั่งรถไดโนพาเลาะ เยี่ยมชมสะพานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาวที่มีความยาวถึง 2,040 เมตร เป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาวได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้ออกแบบประติมากรรมรูปหล่อไดโนเสาร์ ติดตั้งบริเวณราวสะพานทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ จ.กาฬสินธุ์ อีกด้วย สะพานเทพสุดา พิกัด : ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 เวลาทำการ : เปิดทำการตลอดเวลา #ธรรมชาติ #กาฬสินธุ์ #สวัสดีคนแปลกหน้า #ทีมเหนืออีสาน#รอวันออกเดินทาง#คิดถึงธรรมชาติ
สะพานเทพสุดา
ธรรมชาติ
สวัสดีคนแปลกหน้า
วัดพุทธนิมิต พระพุทธไสยาสน์