https://th.trip.com/blog/tripzy/

วันวิสาขบูชา 2567 ตรงกับวันไหน ประวัติ ความสำคัญ พร้อมพิกัด 5 วัดดังในกทม. ไหว้พระเสริมบุญบารมี

Trip.com TH
Trip.com TH
16 ม.ค. 2024

ตารางเนื้อหา

  • ประวัติโดยย่อวันวิสาขบูชา
  • ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
  • 5 พิกัดวัดดังใน กทม.
    • วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นับถือมากในทั่วโลก มีความหมายเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน ที่เรียกว่า วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ หรือ 15 ค่ำ เดือน 6 (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงรวมวันที่เกิดหลายเหตุการณ์สำคัญนี้ว่า "วิสาขบูชา" ซึ่งมีความหมายว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เน้นรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6)


มีการเฉลิมฉลองกันทั้ง 3 ครั้ง
- ในเช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ
- ในเช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้เมื่อมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ภายหลังจากการออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่นี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา ในรัฐพิหารของประเทศอินเดีย
- หลังจากตรัสรู้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมวินัยและเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา พระองค์ดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา ในแคว้นมัลละ ปัจจุบันทำภูมิทัศน์ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ทำในช่วงวันวิสาขบูชา


❤️ ทำบุญตักบาตร: ชาวพุทธจะไปทำบุญตักบาตรที่วัดใกล้บ้านในช่วงเช้าหรือช่วงกลางวัน กรดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว


❤️ กิจกรรมเวียนเทียน: ในช่วงเย็นของวันวิสาขบูชามีกิจกรรมเวียนเทียน เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


❤️ สวดมนต์: ชาวพุทธจะมีกิจกรรมสวดมนต์ในวันวิสาขบูชา โดยใช้บทสวดมนต์ต่าง ๆ เช่น บทบูชาพระรัตนตรัย, บทนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า, บทสรรเสริญพระธรรมคุณ, และบทสรรเสริญอื่น ๆUnnamed Item

พิกัดที่แรกที่เรานำเสนอก็คือ วัดหัวลำโพง เพราะเดินทางสะดวก อยู่ใจกลางกรุงเทพ เดิมชื่อ "วัดวัวลำพอง" เป็นวัดราษฎร์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดหัวลำโพงยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดหัวลำโพง และมูลนิธิร่วมกตัญญู และมีการทำบุญหนึ่งที่คนนิยมก็คือ การทำบุญซื้อโลงศพ หรือ บริจาคโลงศพ ให้แก่ศพไม่มีญาติ ซึ่งการบริจาคโลงศพนั้น เชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์แรง จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆ และผ่อนหนักเป็นเบาได้ และเนื่องในวันวิสาขบูชา ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการมาทำบุญที่วัดหัวลำโพงค่ะ


ที่ตั้ง : 728 ถ.พระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 10500 กรุงเทพ

การเดินทาง :

- นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มาลงที่สถานที่สามย่าน เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นวัดหัวลำโพงอยู่ซ้ายมือ


วันวิสาขบูชา 2567 ตรงกับวันไหน ประวัติ ความสำคัญ พร้อมพิกัด 5 วัดดังในกทม. ไหว้พระเสริมบุญบารมี

Credit : ธรรมะไทย เว็บไซต์


วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกประเภทราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุในแขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างใหม่ในรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล และถือเป็นอีกวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่วิจิตรงดงามแถบบางลำพู และผู้คนส่วนมากนิยมมา สวดมนต์ สมาทามอุโบถศีล และ เวียนเทียน


ที่ตั้ง :248 ถนน พระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

การเดินทาง :

- นั่งรถประจำทางสาย 3, 9, 64, 65, 53, 56 และ 68

- นั่งเรือด่วนมาลงท่าสะพานผ่านฟ้า ต่อวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้ค่ะUnnamed Item

วัดอรุณเป็นวัดโบราณ เดิมมีชื่อว่าวัดแจ้ง ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา วัดแจ้งได้ตั้งอยู่กลางพระราชวัง ทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติให้มีพระสงฆ์อาศัย นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี วัดแจ้งถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบาง โดยพระบาทสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก ได้นำพระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์นี้มาจากลาวในการเดินทางตีเมืองเวียงจันทร์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชธาราม” และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมาถ่ายรูป โดยมี พระปรางค์วัดอรุณฯ มีขนาดความสูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตร

ที่ตั้ง :158 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

การเดินทาง :

แนะนำให้จอดไว้บริเวณแถววัดอรุณหรือบริเวณใกล้เคียงก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม มาเรือหรือรถประจำทางนั้นสะดวกที่สุดUnnamed Item

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 4 พร้อมกับการจัดตั้งพระราชอุทยานสำหรับพักผ่อนพระราชอริยบทนอกพระนครที่รู้จักกันด้วยชื่อ "สระปทุม" วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นในครั้งนั้น ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ติดกับสยามพารากอน และ เซ็นทรัลเวิล์ด ซึ่งเป็นวัดที่เดินทางสะดวกเป็นอย่างมาก


ที่ตั้ง : 969 ถ. พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การเดินทาง :

- BTS มาลงสถานีสยาม แล้วเดินมาทางมาตรงสี่แยกราชประสงค์1mj5o12000cwu395mB56F.jpg

Credit : Amazing Thailand Website


วัดชนะสงคราม เป็นวัดโบราณที่มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยอยุธยา ต้นเรื่องนี้เรียกว่า 'วัดกลางนา' เนื่องจากในอดีตพื้นที่ของวัดเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ ในระหว่างรัชกาลที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทได้นำวัดมาทำการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งอาราม และปรับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น 'วัดตองปุ'และ เป็นอีกหนึ่งวัดที่คนนิยมมาเวียนเทียนกันในวันวิสาขบูชา


ที่ตั้ง : 77 ถ. จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

การเดินทาง :

- รถประจำทางสาย 2, 3 และ 33

- ทางเรือก็มาลงที่ท่าพระอาทิตย์ค่ะ

- MRT สถานีสนามไชย แต่ต้องต่อรถ หรือ วินมอเตอร์ไซด์นะคะ

-รถยนต์ส่วนตัว มีที่จอดรถข้างวัดค่ะ

Contact Center of the year 2022
Contact Center of the year 2022
Google Material Design Awards 2019
Google Material Design Awards 2019
trip.com group
SkyscannerTrip
Trip.com เป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทจำกัด Trip.com Group หนึ่งในบริษัทผู้นำการจองการท่องเที่ยวออนไลน์ของโลก