https://th.trip.com/blog/discoveryourownjapan/

#discoveryourownjapanข้อกำหนดและเงื่อนไข

Trip.com TH
Trip.com TH
22 ม.ค. 2024

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กิจกรรมนี้จัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. ("Trip.com")


I. ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลาโพสต์: 1 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 00:00:00 (GMT+7) - 14 มีนาคม 2024 เวลา 23:59:59 (GMT+7)

ประกาศผลผู้ชนะ: 21 มีนาคม 2024 18:00:00 (GMT+7)


II. ภาพรวมกิจกรรม

ในช่วงจัดกิจกรรม ผู้ใช้ที่โพสต์ Trip Moments ที่มีเนื้อหาคุณภาพ โดยเขียนข้อความอย่างน้อย 100 คำ + รูปภาพ 3 รูป และติดแฮชแท็ก #discoveryourownjapan จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ Trip Moments ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องบรรยายประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธีม “# japantohoku” และภูมิภาคที่กล่าวถึงใน Trip Moments ควรรวมถึง อาโอโมริ อากิตะ มิยากิ ยามากาตะ ฟุกุชิมะ และอิวาเตะ เฉพาะเนื้อหาที่ผ่านการอนุมัติจากแพลตฟอร์มหลังจากตรวจสอบแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จ ผู้ใช้ที่โพสต์ Trip Moments ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดเหล่านี้จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต่อไปนี้:


รางวัลที่ 1: มาก่อนได้สิทธิ์ก่อน

ผู้ใช้ 100 คนแรกที่โพสต์ Trip Moments หนึ่งโพสต์ที่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข จะได้รับ 100 Trip Coins

รางวัลที่ 2: รางวัลเพิ่มเติมสำหรับยอดไลก์สูงสุด 6 อันดับแรก

A. ผู้ใช้ที่มียอดไลก์สูงสุดต่อหนึ่งโพสต์ จะได้รับ 3,000 Trip Coins

B. ผู้ใช้ที่มียอดไลก์สูงสุดอันดับ 2 และอันดับ 3 ต่อหนึ่งโพสต์ จะได้รับ 2,000 Trip Coins

C. ผู้ใช้ที่มียอดไลก์สูงสุดอันดับ 4 - อันดับ 6 ต่อหนึ่งโพสต์ จะได้รับ 1,000 Trip Coins


III. การตัดสินอันดับ

1. Trip Moments ที่ผู้ใช้โพสต์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะนับรวมในสถิติการจัดอันดับก็ต่อเมื่อเนื้อหาทั้งหมดผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากทีมตรวจสอบเนื้อหาของ Trip.com ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้

2. สรุปสถิติรางวัลครั้งสุดท้ายตามรายชื่ออย่างเป็นทางการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและประกาศโดย Trip.com หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดแล้ว


IV. หลักเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาที่เข้าเกณฑ์

Trip Moments ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ต้องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวข้อ รูปภาพ เนื้อหา และสถานที่ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:


1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อความ

A. ข้อความต้องมีอย่างน้อย 100 คำ

B. ข้อความต้องมีแฮชแท็ก #discoveryourownjapan

C. ข้อความต้องบรรยายประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธีม “#japantohoku” และภูมิภาคที่กล่าวถึงใน Trip Moments ควรรวมถึง อาโอโมริ อากิตะ มิยากิ ยามากาตะ ฟุกุชิมะ และอิวาเตะ

D. ข้อความต้องมีข้อมูลที่ใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ใช้ตามธีม และควรระบุเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมจึงแนะนำประสบการณ์นั้นๆ

E. ข้อความต้องเป็นภาษาไทย

F. ข้อความทั้งหมดต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้ใช้และต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นไม่ว่าในลักษณะใดๆ


2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปภาพ

A. Trip Moments แต่ละโพสต์ต้องมีรูปภาพอย่างน้อยสาม (3) รูป รูปแรกที่แนบจะเป็นรูปปกและควรเป็นรูปที่ดีที่สุดของผู้ใช้

B. รูปภาพต้องชัดเจนโดยใช้โทนสีที่สอดคล้องกัน แนะนำให้ใช้รูปภาพแนวนอน

C. ห้ามใช้ข้อมูลที่มีโฆษณา เช่น ลายน้ำ หรือ QR Code

D. รูปภาพควรมีภาพทิวทัศน์หรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหลักและต้องเกี่ยวข้องกับธีมกิจกรรมที่กล่าวถึงในเนื้อหาของโพสต์

E. รูปภาพอสามารถมีภาพบุคคลได้ตามความเหมาะสม แต่ห้ามใช้รูปเซลฟีที่ประกอบด้วยใบหน้าของผู้ใช้เป็นหลัก

F. อาหารและเครื่องดื่มที่แสดงในรูปปกต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 30% ของพื้นที่ที่มองเห็นได้

G. รูปภาพควรเกี่ยวข้องกับแฮชแท็กที่เพิ่มไว้

H. ต้องไม่ใช้รูปภาพซ้ำหรือรูปภาพที่คล้ายกันมากในโพสต์เดียวกัน

I. รูปภาพต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้ใช้และต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นไม่ว่าในลักษณะใดๆ


3. สถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

Trip Moments แต่ละโพสต์ต้องมีรูปภาพของสถานที่ที่ถูกต้องก่อนที่จะโพสต์


V. การมอบรางวัล

1. ประกาศผลการตัดสินอันดับรางวัลครั้งสุดท้ายในวันที่ 21 มีนาคม 2024 ผู้ชนะจะได้รับข้อความแจ้งในแอป

2. Trip Coins ใดๆ ที่ผู้ใช้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้รับ จะเข้าบัญชี Trip.com ส่วนตัวของผู้ใช้โดยอัตโนมัติภายใน 10 วันทำการ นับจากประกาศอันดับครั้งสุดท้าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ Trip Coins โปรดดูที่เว็บไซต์ Trip.com

3. อายุการใช้งาน: Trip Coins มีอายุการใช้งาน 18 เดือนนับจากวันที่โอนเข้าบัญชีผู้ใช้ โปรดใช้ก่อนหมดอายุ


VI. ข้อตกลงการเข้าร่วมของผู้ใช้

ห้ามโพสต์เนื้อหาที่มุ่งร้าย เป็นอันตราย และหลอกหลวงหรือผิดกฎหมายในลักษณะอื่นโดยเด็ดขาด ห้ามและไม่ควรโพสต์โฆษณา Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่บุคคลที่สามเรียกร้องโดยเป็นผลมาจากเนื้อหา Trip Moments ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่บุคคลที่สามเรียกร้อง และผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้จัดกิจกรรมและแพลตฟอร์มสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต Trip.com มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาที่มุ่งร้าย เป็นอันตราย หรือหลอกลวง ตัดสิทธิ์ผู้ใช้จากการเข้าร่วมและรับรางวัล และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลใดๆ ที่ได้รับไปแล้ว


VII. ข้อจำกัดและกติกาเพิ่มเติม

1. ผู้ใช้ที่เข้าร่วมต้องโพสต์ Trip Moments โดยใช้บัญชีผู้ใช้ Trip.com และแอป Trip.com

2. กิจกรรมนี้มีเฉพาะในตลาดผู้ใช้ภาษาไทยของ Trip.com เท่านั้น

3. บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเว็บไซต์เดียว ห้ามโพสต์เนื้อหาเดียวกันบนหลายเว็บไซต์โดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ใช้นั้นจะหมดสิทธิ์รับรางวัลตามกิจกรรมนี้

4. ห้ามผู้ใช้โพสต์ Trip Moments ที่มีเนื้อหาใจความคล้ายกัน หากไม่ปฏิบัติตามกฎ จะถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัล

5. ผู้ใช้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้ต้องเก็บและไม่ลบ Trip Moments ที่ได้รับรางวัลเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี มิฉะนั้น แพลตฟอร์มจะเรียกคืนรางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ผู้ใช้จากการรับรางวัลในทุกกิจกรรมที่ Trip.com จะจัดขึ้นในอนาคต

6. Trip Moments ที่โพสต์เพื่อร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้ใช้ และไม่คล้ายกับ Trip Moments ที่โพสต์โดยผู้ใช้อื่น หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ใช้จะถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลทันทีและจะต้องรับผิดฐานละเมิดสิทธิ

7. เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์เพื่อร่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระบบตรวจสอบเนื้อหา Trip Moments ของ Trip.com เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์รับข้อเสนอรางวัลจากกิจกรรมนี้

8. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าร่วมของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การฉ้อโกง เจตนาไม่ประสงค์ดี การชักชวนโดยไม่เหมาะสม การทำธุรกรรมหลอกลวง การจงใจก่อกวน การโจมตีทางไซเบอร์ การใช้สื่อที่ละเมิดสิทธิ ฯลฯ ในกรณีดังกล่าว Trip.com มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ผู้ใช้ดังกล่าวจากการรับรางวัล (และเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วใดๆ ถ้ามี) ในกรณีที่การเข้าร่วมของผู้ใช้เป็นผลให้ Trip.com ได้รับความสูญเสียทางการเงิน Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิด

9. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ นอกจากนี้ Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้ใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าน่าสงสัย

10. ในระหว่างช่วงเวลากิจกรรม เราจะถือว่าบัญชีผู้ใช้ (ID), อุปกรณ์ และอีเมลเดียวกันคือผู้ใช้รายเดียวกัน บัญชีที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ครั้งแรกจะถือเป็นบัญชีที่ถูกต้อง และบัญชีอื่นๆ ที่ใช้เข้าร่วมจะถือเป็นโมฆะ

11. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบภาระภาษีที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว

12. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินว่าเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้เป็นไปตามมาตรฐานของกิจกรรมนี้หรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสินว่าเนื้อหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่

13. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) รูปภาพที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อความหรือรูปภาพที่ลามกอนาจารหรือมีความรุนแรง และเนื้อหาเชิงพาณิชย์หรือสื่อโปรโมชั่นรูปแบบใดๆ

14. Trip.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลา

15. พนักงาน Trip.com และสมาชิกในครอบครัว ทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

16. หากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดส่งมาที่ content@trip.com

17. Trip.com และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ของผู้ใช้ และจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ข้อพิพาทใดๆ อันเกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการจัดการตามกฎหมายสิงคโปร์ ข้อเรียกร้องใดๆ หรือการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ต้องเริ่มต้นในศาลที่มีเขตอำนาจในสิงคโปร์

18. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมรับทราบและยินยอมที่จะเข้าผูกพันตามกฎเหล่านี้ กฎใน Trip.comและนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดฉบับปรับปรุงใดๆ


Contact Center of the year 2022
Contact Center of the year 2022
Google Material Design Awards 2019
Google Material Design Awards 2019
trip.com group
SkyscannerTrip
Trip.com เป็นธุรกิจในกลุ่มบริษัทจำกัด Trip.com Group หนึ่งในบริษัทผู้นำการจองการท่องเที่ยวออนไลน์ของโลก