สุราษฎร์ธานี รูป

เกี่ยวกับสุราษฎร์ธานี: จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ติดกับอ่าวไทย เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย มีสภาพภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบชายฝั่ง พื้นที่ติดทะเล และยังมีเกาะทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กภายในเขตการปกครอง รวม 98 เกาะ นับว่ามากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งเกาะต่างๆ เหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้สำคัญให้แก่จังหวัด เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และหมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งสภาพภูมิศาสตร์เหล่านี้ทำให้สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันงดงาม และยังมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน คือเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่สำคัญแหล่งหนึ่งด้วย ดั่งคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”- คำว่าเมืองร้อยเกาะ คือคำที่สามารถอธิบายจุดเด่นของจังหวัดนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีพื้นที่หมู่เกาะและเกาะในเขตการปกครองของจังหวัดเป็นจำนวนมาก- เงาะอร่อย หมายถึง เงาะโรงเรียนที่ขึ้นชื่อ มีรสชาติหวาน กรอบ เนื้อร่อนไม่ติดเม็ด เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ปลูกกันมากที่อำเภอนาสาร- หอยใหญ่ คือหอยนางรม เป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่นักบริโภคว่าเป็นอาหารทะเลที่มีรสชาติอร่อยชวนรับประทาน- ไข่แดง คือไข่เค็มไชยา สินค้าขึ้นชื่อของอำเภอไชยา เป็นไข่เค็มที่ทำจากไข่เป็ดที่เลี้ยงในเขตอำเภอไชยา มีไข่แดงปริมาณเยอะกว่าไข่ทั่วไป มีสีแดงจัด และมีรสชาติอร่อย- แหล่งธรรมะ คือมีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีต มีหลักฐานปรากฎอยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง และยังมีสวนโมกขพลาราม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดธารน้ำไหล ซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคือ ท่านพุทธทาสภิกขุ ผู้ซึ่งเผยแผ่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่สำคัญและได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลก