App
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรี
ช่วยเหลือ
TH
THB
ลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง
ไทย:ศึกษานโยบายการเข้า-ออกประเทศก่อนออกเดินทาง
สถานการณ์ปัจจุบัน : เดินทางด้วยความระมัดระวังและ Social Distance| ข้อจำกัดในการเดินทาง: มีมาตรการการกักตัว ศึกษานโยบายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียด
ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อไปเที่ยวได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญลำปาง

4.7/5
51 รีวิว
ปางช้าง
Preawศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับช้างและสถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ลำปาง…
4.4/5
21 รีวิว
Preawวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นปูชนีย์ที่สำคัญ ของจังหวัดลำปางเป็นเสมือนศูนย์รวมของชุมชนที่สำคัญแห่ง หนึ่ง ...
4.6/5
14 รีวิว
Preawเหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนาน กล่าวว่า ... สลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งต่อมาได้อัญเชิญ ไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน
4.3/5
9 รีวิว
Preawสำนักปฏิบัติธรรม (หลวงพ่อเกษมเขมโก)"ท่านเขมโกภิกษุ หลวงปู่เกษม หรือหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่เราท่านเคารพบูชา และรำลึกภาวนาขอ บารมีจากท่านช่วยคุ้มครอง ปกป้องจากอันตรายยามเมื่อเกิดความทุกข์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพราะบารมี หลวงพ่อที่เพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยความมานะบากบั่นยากที่จะมีผู้ปฏิบัติได้เสมือนนั้น สร้าง ศรัทธาและความเชื่อมั่นสูงยิ่งนัก" หลวงพ่อเกษมท่านเจริญวิปัสสนาด้วยถือสันโดษเป็นที่ตั้ง ใช้อำนาจจิต ควบคุมร่างกายเข้าสู่สมาธิภาวนา เบื้องหน้าเชิงตะกอน ท่านไม่ติดรสอาหารเมื่อมีผู้นำมาถวาย แม้อาหาร จะเสียจนราขึ้น ถ้าหลวงพ่อท่านยังมิได้แผ่เมตตาท่านก็จะรับประเคนบาตรแล้วแผ่เมตตาให้ หลวงพ่อ เป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ และเมตตาธรรมสูงส่ง ท่านหมดสิ้นแล้วกิเลสและเปี่ยมล้นด้วยบารมี ทุกวันนี้ หลวงพ่อยังเป็นดุจร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่พวกเราทุกคน
4.1/5
13 รีวิว
Preaw"ซาว" แปลว่า ยี่สิบ "หลัง" แปลว่า องค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ... "พระพุทธรูปทันใจ" พระ อุโบสถหลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธาน
4.3/5
18 รีวิว
พิพิธภัณฑ์
Preawบ้านเสานัก ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นบ้าน ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากหลังหนึ่งในจังหวัด ลำปาง เป็นบ้านไม้ที่มี เสาไม้สัก มากถึง 116 ต้น ...

เขียนรีวิว ลุ้นรับรางวัล

วัดพระธาตุลำปางหลวง,ไทย

ให้คะแนน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน,ไทย

ให้คะแนน

วัดพระแก้วดอนเต้า,ไทย

ให้คะแนน

วัดศรีรองเมือง,ไทย

ให้คะแนน

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน,ไทย

ให้คะแนน

วัดปงสนุก,ไทย

ให้คะแนน

สภาพอากาศลำปาง

|
undefined ~ undefined

Trip Moments

โพสต์
adver
คลิกดูสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำอื่นๆ
ดู