https://th.trip.com/travel-guide/foods/mueang-yala-district-1448263-restaurant/rice-kafe-47850018

Rice kafe

3/51 รีวิว
+66 62 234 4430
25 ถนนกาญจนา 1 สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000 ไทย
ดูบนแผนที่
รีวิว:
head-img
Rice Kafe' ร้านอาหารท้องถิ่นพิเศษ อาจปรุงอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพิ่มเติม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ Rice kafe

สนามโรงพิธีช้างเผือก
สนามโรงพิธีช้างเผือก
ยังไม่มีคอมเมนต์
ประมาณ
มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา
มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา
4.0/53 รีวิว
มัสยิด
ประมาณ
สวนขวัญเมือง
สวนขวัญเมือง
ยังไม่มีคอมเมนต์
สวนสาธารณะในเมืองที่เที่ยวยอดนิยม
ประมาณ
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
ยังไม่มีคอมเมนต์
สวนสาธารณะในเมือง
ประมาณ

ร้านอาหารใกล้Rice kafe

Fong Beer
Fong Beer
3.0/51 รีวิว
อาหารอาเซียน
ประมาณ
K COFF
K COFF
ยังไม่มีคอมเมนต์
ร้านกาแฟ
ประมาณ
Gratio YALA
Gratio YALA
ยังไม่มีคอมเมนต์
ประมาณ
Taa Yern Restaurant
Taa Yern Restaurant
3.0/51 รีวิว
ประมาณ