อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ไทย:ศึกษานโยบายการเข้า-ออกประเทศก่อนออกเดินทาง
สถานการณ์ปัจจุบัน : เดินทางด้วยความระมัดระวังและ Social Distance| ข้อจำกัดในการเดินทาง: มีมาตรการการกักตัว ศึกษานโยบายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียด
ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อไปเที่ยวได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอุบลราชธานี

4.5/5
13 รีวิว
พิพิธภัณฑ์
นุชน้อยไหง้พระที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ​ อุบลราชธานี​ แล้วเดินชมของโบราณต่างๆในพิพิธภัณฑ์​ และเรียนรู้วัฒธรรมเก่าแก่ของคนอุบลราชธานี
4.7/5
22 รีวิว
Diamond Girdวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเป็นวัดที่สอนวิชาการช่างต่าง ๆ ให้แก่ชาวเมืองอุบลราชธานีโดยมีญาท่านพระครูดีโลด บุญรอด (พระครูวิโรจน์รัตโนบล) เป็นผู้นำการสอน  ภายในวัดมีศาสนาคารที่สำคัญ ได้แก่ หอไตรกลางน้ำ หอเก็บคัมภีร์ใบลานและพระไตรปิฎกที่เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมระหว่างไทย พม่า และลาว หอพระพุทธบาทที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระเจ้าใหญ่องค์เงิน เป็นงานสถาปัตยกรรมผสมระหว่างพื้นถิ่นอีสานและแบบไทยภาคกลาง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่ทรงคุณค่าโดยฝีมือช่างพื้นเมืองอุบลที่ได้รับอิทธิพลจากช่างหลวงกรุงเทพฯ วิหารศรีเมือง และพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง
5/5
2 รีวิว
ศาสนสถานอื่นๆ
น้ำอิงวัดสระประสานสุข (วัดบ้านนาเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านนาเมือง เป็นวัดที่มีพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิก โดยมีอาจารย์บุญมีเป็นเจ้าอาวาส เป็นที่เคารพนับถือของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
5/5
2 รีวิว
สวนสัตว์
Preaw“สวนสัตว์อุบลราชธานี” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 5 กิโลเมตร ในท้องที่บ้านหนองมะเขือ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4.5/5
4 รีวิว
ทะเลสาบ
Preawอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ตั้งอยู่ในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ที่เหมาะกับหรับมาเล่นน้ำหรือพักผ่อนคลายร้อน บรรกาศโดยรวมถือว่าดี บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำมีร้านค้า และมีแพให้เช่าด้วยครับ ราคาก็ถือว่าไม่แพง การจัดการที่นี่ถือว่าดี สะอาดสะอาด โดยรวมถือว่าดีเลยครับ
5/5
1 รีวิว
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม UNESCO
โบราณสถาน
Preawไหว้ศาลหลักเมือง เดินชมถนนคนเดินบริเวณทุ่งศรีเมืองกันค่ะ