https://th.trip.com/travel-guide/destination/jaen-20974/
https://youimg1.tripcdn.com/target/0103o12000agse4tu95C3_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
ฆาเอ็น
ดูแผนที่กิจกรรม

คู่มือนักเดินทางท่องเที่ยวในฆาเอ็น

ฆาเอ็น ตั้งอยู่ใน กาฮามาร์กา เปรู เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมมอบประสบการณ์น่าประทับใจมากมาย คุ้มค่าแก่การไปเยือน
ปิด

ประสบการณ์สนุกในฆาเอ็น

กิจกรรมไม่ควรพลาด
หากิจกรรมน่าทำในฆาเอ็นอยู่? เราให้ข้อมูลอัปเดตทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวห้ามพลาด หรือกระทั่งจุดพบปะสังสรรค์ของคนในพื้นที่
ดูเพิ่ม
Sarcofagos de Karajia
เมืองใกล้เคียง
2.1
ยังไม่มีคอมเมนต์
"โบราณสถาน"
The Caverns of Quiocta
เมืองใกล้เคียง
1.8
ยังไม่มีคอมเมนต์
"ถ้ำ"
Catarata De Gocta
เมืองใกล้เคียง
2.1
ยังไม่มีคอมเมนต์
"น้ำตก"
Centro Historico
เมืองใกล้เคียง
1.7
ยังไม่มีคอมเมนต์
Mirador del Cañon de Huancas Sonche
เมืองใกล้เคียง
1.5
ยังไม่มีคอมเมนต์
"ภูเขา"
"หุบเขาลึก"
Museo de sitio Huaca Rajada - Sipan
เมืองใกล้เคียง
2.0
ยังไม่มีคอมเมนต์
"พิพิธภัณฑ์"
Turismo Explorer
เมืองใกล้เคียง
1.2
ยังไม่มีคอมเมนต์
"ทัวร์เที่ยวชมอื่นๆ"
Pozo de Yanayacu
เมืองใกล้เคียง
1.1
ยังไม่มีคอมเมนต์
"ทะเลสาบ"
Aries
เมืองใกล้เคียง
1.0
ยังไม่มีคอมเมนต์
"ห้องบอลรูม"
Chacha Rafting
เมืองใกล้เคียง
1.0
ยังไม่มีคอมเมนต์
"กิจกรรมทางน้ำ"
"กีฬาทางน้ำ"
Muestrario Museografico Gilberto Tenorio Cruz
เมืองใกล้เคียง
1.0
ยังไม่มีคอมเมนต์
"พิพิธภัณฑ์"
Special Cloud Peru
เมืองใกล้เคียง
1.0
ยังไม่มีคอมเมนต์
"ทัวร์เดินป่าและจักรยาน"
"ทัวร์เดินป่าและจักรยาน"

เมืองอื่นๆ ที่แนะนำ

ลิมา
กุสโก
อเรกีปา
ตรูฆีโย