https://th.trip.com/travel-guide/attraction/zhangjiakou/underground-great-wall-96861/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • Underground Great Wall

  地下長城
  3.9/5
  15 รีวิว
  โบราณสถาน
  เวลาในการเยี่ยมชมแนะนำ:1-2 ชั่วโมง
  ที่ตั้ง:
  Qiaoxi, Zhangjiakou, Hebei, Chinaแผนที่

  รีวิว:

  กําแพงเมืองจีนใต้ดินที่มองไม่เห็นที่ไหนอื่น น่าสนใจ

  เพิ่มเติม
  คนกดไลก์ 1
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  /5
  ดี
  ทั้งหมด (15)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่บวก (9)
  มีรูปภาพ (3)
  • 1
  • 2
  • 3