https://th.trip.com/travel-guide/attraction/yining/baiula-mosque-56683155/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • Baiula Mosque

  拜都拉清真寺
  󰺂3.3
  ยังไม่มีรีวิว
  เวลาในการเยี่ยมชมแนะนำ:1-2 ชั่วโมง
  ที่ตั้ง:
  Xinhua Road, Yining City, Yili Kazakh Autonomous Prefectureแผนที่
  คนกดไลก์ 1
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  เขียนรีวิว
  กูรูตัวจริง! คนแรกเลยนะ ยังไม่มีใครรีวิวเลย
  เขียนรีวิว