https://th.trip.com/travel-guide/attraction/mariupol/sultan-suleiman-mosque-58363544/?hotScore=1.0
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • Sultan Suleiman Mosque

  󰺂1.0
  3/5
  1 รีวิว
  คิดคะแนนจาก 13 รีวิว
  ศาสนสถานอื่นๆ
  ที่ตั้ง:
  Nakhimova Ave., 106, Mariupol 87500, Ukraineแผนที่

  รีวิว:

  สถานที่วิวดีเหมาะแก่การมาพักผ่อนมากและมีวิวสวยๆ ของท้องถิ่นเยอะมากๆ ดีมาก

  เพิ่มเติม
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  Trip.com(undefined รีวิว)Trip.com
  TripAdvisorTripAdvisor
  /5
  พอใช้
  ทั้งหมด (1)
  ล่าสุด