https://th.trip.com/travel-guide/attraction/manching-25486/tourist-attractions/type-theaters-71-38557/
ดูบนแผนที่

172 กิจกรรมน่าทำในมานชิง

ผลการค้นหาเฉพาะพื้นที่โดยรอบ
จองได้พรุ่งนี้
สถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญ
โรงละคร
ล้างทั้งหมด
  • แนะนำ
  • คะแนนจากผู้เดินทาง
  • ความนิยม
  • ปริมาณการขาย (สูงสุดก่อน)
  • ระยะทาง (ใกล้สุดก่อน)