https://th.trip.com/travel-guide/attraction/malindi-22169/tourist-attractions/type-museums-70-129/
ดูบนแผนที่

8 กิจกรรมน่าทำในมาลินดี

ผลการค้นหาเฉพาะพื้นที่โดยรอบ
ศูนย์นิทรรศการ
ล้างทั้งหมด
  • แนะนำ
  • คะแนนจากผู้เดินทาง
  • ความนิยม
  • ปริมาณการขาย (สูงสุดก่อน)
  • ระยะทาง (ใกล้สุดก่อน)