https://th.trip.com/travel-guide/attraction/mae-ram-phueng/wat-tang-sai-temple-56034176/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัลแนะนำ
 • วัดทางสาย

  Wat Tang Sai Temple
  󰺂1.7
  5/5
  13 รีวิว
  คิดคะแนนจาก 219 รีวิว
  ศาสนสถานอื่นๆ
  ที่ตั้ง:
  หมู่ที่ 9 ธงชัย ประจวบคีรีขันธ์ บ้านกรูด บางสะพาน 77190 ประเทศไทยแผนที่

  รีวิว:

  วัดทางสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดที่สวยงามวิวดีมาก เห็นทะเลที่สวยงามของเมืองประจวบฯ มีพระองค์ใหญ่จากอินเดียวด้วย

  เพิ่มเติม
  คนกดไลก์ 1
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  Trip.com(undefined รีวิว)Trip.com
  TripAdvisorTripAdvisor
  /5
  ยอดเยี่ยม
  ทั้งหมด (13)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่บวก (12)
  มีรูปภาพ (4)
  • 1
  • 2
  • 3
 • Trip Moments
  เพิ่มเติม

   • 1
   • 2

   สถานที่ที่คุณอาจสนใจ