https://th.trip.com/travel-guide/attraction/ili/tomb-of-princess-xijun-25161559/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • Tomb of Princess Xijun

  細君公主墓
  󰺂2.5
  2/5
  2 รีวิว
  สุสาน
  ปิดทำการชั่วคราว เวลาทำการ: รอประกาศ
  เวลาในการเยี่ยมชมแนะนำ:1-2 ชั่วโมง
  ที่ตั้ง:
  1 km west of Xiata Scenic Area, Xiata Town, Zhaosu County, Yili Kazakh Autonomous Prefectureแผนที่

  รีวิว:

  ไม่เลวไม่เลวไม่เลว

  เพิ่มเติม
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  /5
  ทั้งหมด (2)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่ลบ (1)
  มีรูปภาพ (1)