https://th.trip.com/travel-guide/attraction/debao/nawen-village-71557489/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • Nawen Village

  那溫村
  󰺂3.0
  3/5
  4 รีวิว
  ชนบท
  เวลาในการเยี่ยมชมแนะนำ:0.5-1 วัน
  ที่ตั้ง:
  Debao County, Baise Cityแผนที่

  รีวิว:

  ชีวิตในชนบทดีขึ้นเรื่อยๆ ดินแดนดีขึ้นเรื่อยๆ มาตุภูมิดีขึ้นเรื่อยๆ

  เพิ่มเติม
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  /5
  พอใช้
  ทั้งหมด (4)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่บวก (1)
  รีวิวแง่ลบ (1)
  มีรูปภาพ (1)