https://th.trip.com/travel-guide/attraction/cochabamba/iglesia-santo-domingo-50692940/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • Iglesia Santo Domingo

  5/5
  1 รีวิว
  คิดคะแนนจาก 11 รีวิว
  โบสถ์และวิหาร
  ที่ตั้ง:
  Av. Ayacucho esq. c. Santivanez, Cochabamba, Boliviaแผนที่

  รีวิว:

  [วิว] Iglesia Santo Domingo เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์และมีต้นกําเนิดมากมายในเมือง Coldova สถาปัตยกรรมสวยงาม มีจํากัดเวลา สอบถามก่อนนะครับ

  เพิ่มเติม
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  Trip.com(undefined รีวิว)Trip.com
  TripAdvisorTripAdvisor
  /5
  ยอดเยี่ยม
  ทั้งหมด (1)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่บวก (1)
  มีรูปภาพ (1)