https://th.trip.com/travel-guide/attraction/chon-buri/bangsaen-walking-street-61815567/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัลแนะนำ
 • ถนนคนเดินบางแสน

  5/5
  4 รีวิว
  คิดคะแนนจาก 37 รีวิว
  ตลาด
  เปิด: ศ.-ส. 18:00-23:00
  เวลาในการเยี่ยมชมแนะนำ:3-4 ชั่วโมง
  ที่ตั้ง:
  8V3X+79W บางแสนสาย 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทยแผนที่

  รีวิว:

  ถนนคนเดินบางแสน Bangsaen Walking Streetเริ่มเปิดวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ วันแรกโดยจะเปิดถึง 22.30 น. มาช้อป มาใช้ คนละครึ่งต่อจ้า

  เพิ่มเติม
  คนกดไลก์ 1
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  Trip.com(undefined รีวิว)Trip.com
  TripAdvisorTripAdvisor
  /5
  ยอดเยี่ยม
  ทั้งหมด (4)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่บวก (4)
  มีรูปภาพ (4)
 • Trip Moments
  เพิ่มเติม

   • 1
   • 2