https://th.trip.com/travel-guide/attraction/chabuchaer/china-national-museum-qapqal-branch-38435148/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัล
 • China National Museum Qapqal Branch

  中國民族博物館察布查爾錫伯自治縣分館
  ยังไม่มีรีวิว, 1 Trip Moment
  พิพิธภัณฑ์ห้องจัดแสดงนิทรรศการ
  ที่ตั้ง:
  Niulu Townshipแผนที่

  รีวิว:

  ชนเผ่าเผ่าเผ่าเร่ร่อนแหล่งสืบทอดวัฒนธรรมซิเบิร์ก ชาบูชาร์ เขตปกครองตนเองอิลี รัฐคาซัคซินเจียง

  เพิ่มเติม
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  ทั้งหมด (1)
  ล่าสุด
  มีรูปภาพ (1)