https://th.trip.com/travel-guide/attraction/ban-dung-district/kham-chanot-wang-nakhin-56071447/
ภาพรวมใกล้เคียงรีวิวลุ้นรับรางวัลแนะนำ
 • คำชะโนดวังนาคินทร์

  󰺂1.3
  5/5
  5 รีวิว
  คิดคะแนนจาก 63 รีวิว
  ประเทศ/เมือง
  เปิดบริการแล้ว เปิด: 08:30-16:30
  ที่ตั้ง:
  คำชะโนด ตำบล บ้านม่วง อำเภอ บ้านดุง อุดรธานี 41190 ประเทศไทยแผนที่

  รีวิว:

  วังนาคินทร์ คำชะโนด อุดรธานีพระเมตตา ปรานี อุเบกขากรุณา มุทิตา บูชาด้วยอุสาห์ เดินทาง มาแสนไกล

  เพิ่มเติม
  คนกดไลก์ 3
 • ใกล้เคียง

 • รีวิว
  ระบบจะใช้ Google Translate แปลรีวิวบางรายการโดยอัตโนมัติ
  เขียนรีวิว
  Trip.com(undefined รีวิว)Trip.com
  TripAdvisorTripAdvisor
  /5
  ยอดเยี่ยม
  ทั้งหมด (5)
  ล่าสุด
  รีวิวแง่บวก (5)
  มีรูปภาพ (5)
 • Trip Moments
  เพิ่มเติม

   • 1
   • 2