https://th.trip.com/toplist/topexperience/vitoria-nature-1011000001600014122

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 7 ธรรมชาติในบีตอเรีย ปี 2023

 • TOP 1

  Camburi Beach

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  บีตอเรีย
  1.5 กม. จากตัวเมือง
  ธรรมชาติ
 • TOP 2

  Boi Island

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  บีตอเรีย
  2.3 กม. จากตัวเมือง
  ธรรมชาติ
 • TOP 3

  Galinhos Beach

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  บีตอเรีย
  1,745.9 กม. จากตัวเมือง
  ธรรมชาติ
 • TOP 4

  Curva da Jurema

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  บีตอเรีย
  1.2 กม. จากตัวเมือง
  ธรรมชาติ
 • TOP 5

  Praias da Direita e da Esquerda

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  บีตอเรีย
  2 กม. จากตัวเมือง
  ธรรมชาติ
 • TOP 6

  Sua Beach

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  บีตอเรีย
  2.4 กม. จากตัวเมือง
  ธรรมชาติ
 • TOP 7

  Pedra dos Dois Olhos

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  บีตอเรีย
  3.6 กม. จากตัวเมือง
  ธรรมชาติ