https://th.trip.com/toplist/topexperience/saint-paul-modern-architecture-1011100386300036909

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 6 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเซนต์พอล ปี 2023

อัปเดต พ.ค. 2023
 • No.1

  Minnesota State Capitol

  4.0/5
  1 รีวิว
  เซนต์พอล
  981 ม. จากตัวเมือง
  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
  sculptor
  "เซนต์พอลเป็นเมืองหลวงของรัฐมินนิโซตา ตั้งอยู่ริมแม่น้ํามิสซิสซิปปี้กลางทางตะวันออกของรัฐ Minneapolis - San Paul เป็นเมืองใหญ่หลักรอบเมืองมินิโซตาและแม่น้ําเซนต์ครูซ อาคารรัฐมินเนสต้า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซนต์ปอล หันหน้าไปทาง Cathedral of St. Paul ซึ่งเป็นอาคารประจําเมืองหลวง"
 • No.2

  Landmark Center

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  เซนต์พอล
  1 กม. จากตัวเมือง
  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
 • No.3

  Flat Earth Brewing Company

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  เซนต์พอล
  1.6 กม. จากตัวเมือง
  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
 • No.4

  Saint Paul RiverCentre

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  เซนต์พอล
  1.3 กม. จากตัวเมือง
  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
 • No.5

  Alexander Ramsey House

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  เซนต์พอล
  1.8 กม. จากตัวเมือง
  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
 • No.6

  Governor's Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  เซนต์พอล
  4.4 กม. จากตัวเมือง
  สถาปัตยกรรมสมัยใหม่