ที่เที่ยวน่าสนใจ

  ตามรอยบ้านเก่าชื่อดังในชิงเต่า

 • TOP 1

  Former Residence of Lao She

  4.6/5
  122 รีวิว
  ชิงเต่า
  4.6 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
  Oldmengshit
  "ไปเช็คอินที่บ้านเก่าของลาวเช่ หรือที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์อูฐเซียงจื่อ ลุงรักษาความปลอดภัย 2 คนที่ประตูดูเหมือนเทพเจ้าประตู อิอิ อาคาร 2 ชั้น มีเพียง 1 ชั้นเท่านั้นที่สามารถเยี่ยมชมได้ มีรูปปั้นรถม้า Xiangzi อยู่ในลาน มาเที่ยวที่นี่"
 • TOP 2

  Kang Youwei Former Residence Memorial of Qingdao

  ปิดทำการชั่วคราว
  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 3

  Hechongben Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4.5 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 4

  Qingdao Shen Congwen Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  3.7 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 5

  Lvmeisun Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4.4 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 6

  Maohanli Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4.3 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 7

  Songchunfang Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 8

  Qingdao Hong Shen Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  3.7 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 9

  Qingdao Wang Tongzhao Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  5.2 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 10

  Qingdao Liang Shiqiu Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4.5 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 11

  Wenyiduo Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 12

  Kongxiangxi Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  1.8 กม. จากตัวเมือง
  อาคารสร้างโดยสถาปนิกชื่อดัง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 13

  Taijingnong Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4.6 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 14

  The Former Residence of Tong Di Zhou

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4.6 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 15

  Xiaojun, Xiaohong, Shuqun Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  4.8 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง
 • TOP 16

  Xushichang Former Residence

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ชิงเต่า
  5.6 กม. จากตัวเมือง
  อาคารพำนักของบุคคลมีชื่อเสียง