https://th.trip.com/toplist/topexperience/kumamoto-monuments-1011100383950001191

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 8 อนุสาวรีย์ในคุมาโมโตะ ปี 2023

อัปเดต พ.ค. 2023
 • No.1

  Tateki Tani Statue

  4.0/5
  2 รีวิว
  คุมาโมโตะ
  253 ม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์
  Todemmy
  "ตั้งอยู่ตรงข้ามกับปราสาทคุมาโมโตะ ภายในสวนสาธารณะทาคาชิโอะ รูปปั้นทําจากรูปปั้นของคุมาโมจิ อาซากุสะ เป็นทหารของเมืองคุมาโมโตะ เคยเป็นหัวหน้าทหารของรัฐบาลในสงครามตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากทายาราบานะแล้ว ยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันตกเฉียงใต้ เดิมตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปราสาทปราสาทคุมาโมโตะ"
 • No.2

  Seinan no Yaku Kaiko Monument

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คุมาโมโตะ
  343 ม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์
 • No.3

  Statues of Shonan Yokoi and Ishin

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คุมาโมโตะ
  247 ม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์
 • No.4

  Fureai Oyako Tanuki Statue

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คุมาโมโตะ
  914 ม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์
 • No.5

  Morio Takahashi Bust Statue

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คุมาโมโตะ
  280 ม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์
 • No.6

  Otemoyan Statue

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คุมาโมโตะ
  2.3 กม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์
 • No.7

  Genodokanato

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คุมาโมโตะ
  551 ม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์
 • No.8

  Riteigempyo Monument

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คุมาโมโตะ
  869 ม. จากตัวเมือง
  อนุสาวรีย์