https://th.trip.com/toplist/topexperience/kitakata-other-places-of-worship-1011100385130057180

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 5 ศาสนสถานอื่นๆในคิตะกะตะ ปี 2023

อัปเดต พ.ค. 2023
 • No.1

  Shingu Kumano Shrine

  4.0/5
  1 รีวิว
  คิตะกะตะ
  5.3 กม. จากตัวเมือง
  ศาสนสถานอื่นๆ
  还不曾去过倒悬山!
  "พระราชาคุโรชิเบะ ราชายาเร็น เสด็จประดิษฐานสามสิบสี่ครั้ง ต่อมาพระองค์ทรงขอให้ผิงชิงเซิงสร้างใหม่ในเกียวโตด้วยหินและไม้ที่นี่ พิงชิงเซิงสร้างภูมิประเทศของภูเขาซาน"
 • No.2

  Ganjoji Temple

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คิตะกะตะ
  4.2 กม. จากตัวเมือง
  ศาสนสถานอื่นๆ
 • No.3

  Anshoji Temple

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คิตะกะตะ
  538 ม. จากตัวเมือง
  ศาสนสถานอื่นๆ
 • No.4

  Jigenji Temple

  5.0/5
  1 รีวิว
  คิตะกะตะ
  8.7 กม. จากตัวเมือง
  ศาสนสถานอื่นๆ
  a正心
  "ใช่ค่ะ เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม ชอบๆ ไว้ครั้งหน้าจะไปอีกค่ะ"
 • No.5

  Shofukuji Temple

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  คิตะกะตะ
  2 กม. จากตัวเมือง
  ศาสนสถานอื่นๆ