https://th.trip.com/toplist/topexperience/ivanovo-exhibition-centers-1011000001290004649

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 10 ศูนย์นิทรรศการในอิวาโนโว ปี 2023

อัปเดต พ.ค. 2023
 • No.1

  Ivanovo State Museum of History and Local Lore

  5.0/5
  1 รีวิว
  อิวาโนโว
  871 ม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
  塔吉杨娜
  "ประวัติศาสตร์ของ Ivannowo - พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่น คนนี้มีอํานาจทางการเงิน ใจดี สื่อสารได้ดี รูปปั้นของเขาสามารถมองเห็นได้ที่ทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์"
 • No.2

  Ivanovsky Printed Cotton Museum

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  916 ม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.3

  Museum of Soviet Car Industry

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  1.4 กม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.4

  The First Council Museum

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  249 ม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.5

  Ivanovo Museum of a Stone

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  1.3 กม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.6

  The Bybnovs' House Museum

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  488 ม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.7

  Prorokov's Memorial House Museum

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  727 ม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.8

  Museum of the National Artist of Russia a.I. Morozov

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  912 ม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.9

  Museum of Illusions and Science Galileo

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  935 ม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.10

  Folk Art Exhibit Hall

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  1.9 กม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ
 • No.11

  Local Museum of Arts

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  อิวาโนโว
  1.3 กม. จากตัวเมือง
  ศูนย์นิทรรศการ