https://th.trip.com/toplist/topexperience/funchal-water-sports-1011100386380047325

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 10 กีฬาทางน้ำในฟุงชาล ปี 2023

อัปเดต มิ.ย. 2023
 • No.1

  Magic Dolphin Sea Safaris

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.7 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.2

  VMT Madeira

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.6 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.3

  Madeira Adventure Kingdom

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.4 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.4

  Azul Diving Center Madeira

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.8 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.5

  VENTURA| Nature Emotions

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.7 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.6

  Rota dos Cetaceos

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.5 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.7

  Madeira Divepoint

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.8 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.8

  Porto Santo Line

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.7 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.9

  Bonita da Madeira

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  3.3 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.10

  Madeira Radical

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  3.4 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.11

  Madeira Wind Birds

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.4 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.12

  Madeira Sight Casting

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.6 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.13

  Scuba Madeira

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  3.5 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.14

  Birds & Company

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  5.2 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ
 • No.15

  Ocean Limit

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.7 กม. จากตัวเมือง
  กีฬาทางน้ำ