https://th.trip.com/toplist/topexperience/funchal-water-activities-1011100385370047325

ที่เที่ยวน่าสนใจ

ท็อป 7 กิจกรรมทางน้ำในฟุงชาล ปี 2023

อัปเดต พ.ค. 2023
 • No.1

  Magic Dolphin Sea Safaris

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.7 กม. จากตัวเมือง
  กิจกรรมทางน้ำ
 • No.2

  VMT Madeira

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.6 กม. จากตัวเมือง
  กิจกรรมทางน้ำ
 • No.3

  Azul Diving Center Madeira

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.8 กม. จากตัวเมือง
  กิจกรรมทางน้ำ
 • No.4

  Madeira Divepoint

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.8 กม. จากตัวเมือง
  กิจกรรมทางน้ำ
 • No.5

  Madeira Radical

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  3.4 กม. จากตัวเมือง
  กิจกรรมทางน้ำ
 • No.6

  Madeira Sight Casting

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  2.6 กม. จากตัวเมือง
  กิจกรรมทางน้ำ
 • No.7

  Scuba Madeira

  ยังไม่มีคอมเมนต์
  ฟุงชาล
  3.5 กม. จากตัวเมือง
  กิจกรรมทางน้ำ