การแปลภาษาตุรกี/อังการา การแปลภาษาจีน-ตุรกี (การแปลธุรกิจ|การแปลทั่วไปสำหรับทัวร์เดินป่า การแปลนอกสถานที่ การแปลล่ามประกอบ)*
หมายเลขกิจกรรม: 62168294
รายการโปรด
(1)
1/1
อังการา
ภาษาจีนกลาง
วันนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
ไม่มีการคืนเงิน
รายละเอียด