ประสบการณ์ อาหารและเครื่องดื่ม น้ำชายามบ่าย ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (เพลิดเพลินกับ น้ำชายามบ่าย แบบดั้งเดิมของอังกฤษ + สปาร์กลิ้งไวน์ Prosecco หรือแชมเปญก็ได้)
หมายเลขกิจกรรม: 61893137
จองแล้ว 1 คน
รายการโปรด
(5)
1/5
ลอนดอน
E-Voucher
เจอที่สถานที่นัดหมาย
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 1.5ชั่วโมง
พรุ่งนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
ไม่มีการคืนเงิน
รายละเอียด