ทริปหนึ่งวันไปยังปราสาท Kschonzh ของโปแลนด์ + โบสถ์ไม้ใน Javor และ Świdnica [รวมโบสถ์มรดกโลก/ ตั๋วเข้าชม+ รถไปรับที่ โรงแรม]
產品 ID: 60976673
收藏
(14)
1/14
ออกเดินทางจากวรอตซวาฟ
แสดงเอกสารประจำตัวพร้อม E-Voucher
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 6ชั่วโมง
ขั้นต่ำ 2 รายการ
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 31 พ.ค.
การยืนยันการจอง
詳情