ทัวร์ครึ่งวันอาสนวิหารมิลาน + ปราสาทสฟอร์ซา ประเทศอิตาลี ["The Last อาหารเย็น"/ทัวร์กลุ่มเล็ก/ ไกด์ อาชีพที่ยอดเยี่ยม /ไม่ต้องต่อแถวเพื่อเข้าอาสนวิหาร]
หมายเลขกิจกรรม: 60678499
รายการโปรด
(10)
1/10
ออกเดินทางจากมิลาน
E-Voucher
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 3ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 29 มิ.ย.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด