ทัวร์ทะเลสาบแซงต์มอริตซ์อิตาลี + เทือกเขาแอลป์สวิสหนึ่งวัน [ไป-กลับ ลาน (รถไฟธารน้ำแข็ง Bernina Express)]
หมายเลขกิจกรรม: 60238275
จองแล้ว 9 คน
รายการโปรด
(4)
1/4
ออกเดินทางจากมิลาน
แสดงเอกสารประจำตัวพร้อม E-Voucher
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 12ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 30 พ.ค.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด