ทัวร์เนปาล+ลางถัง+กาฐมา ณ ฑุหนึ่งวัน [มีบริการรับส่ง/พนักงานยกกระเป๋า/อาหารและที่พัก/บัตรขึ้นรถ)]
หมายเลขกิจกรรม: 60217432
รายการโปรด
(4)
1/4
ออกเดินทางจากกาฐมาณฑุ
E-Voucher
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 5ชั่วโมง
พรุ่งนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
รายละเอียด