กรุงเทพฯ ประเทศไทย + อยุธยา + วัดมงคลเพชร + ทัวร์วัดโพธิ์หนึ่งวัน [ทัวร์เมืองโบราณวัฒนธรรมกรุงเทพ-อยุธยา รถบัส หรูหรา + ล่องเรือแม่น้ำอยุธยา ทัวร์หนึ่งวัน]
หมายเลขกิจกรรม: 60181639
จองแล้ว 3 คน
รายการโปรด
(11)
1/11
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
E-Voucher
ภาษาอังกฤษ/ไทย
ระยะเวลา: 9ชั่วโมง
เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.
การยืนยันการจอง
รายละเอียด