ทัวร์หนึ่งวันไปยังจัตุรัสดูร์บาร์กาฐมา ณ ฑุ + วัดสวะยัมภูนาถในประเทศเนปาล [รถยนต์ รถ 8 ชั่วโมงและสถานที่ท่องเที่ยวสี่แห่งในเมืองกาฐมาณฑุ]
หมายเลขกิจกรรม: 60177483
รายการโปรด
(20)
1/20
ออกเดินทางจากกาฐมาณฑุ
E-Voucher
ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 7ชั่วโมง
พรุ่งนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
รายละเอียด