ทัวร์ครึ่งวันตลาดน้ำดำเนินสะดวก กรุงเทพฯ ประเทศไทย [ไกด์จีน 1221]
หมายเลขกิจกรรม: 59566195
รายการโปรด
(5)
1/5
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
แสดงเอกสารประจำตัวพร้อม E-Voucher
ภาษาจีนกลาง/ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา: 5ชั่วโมง
พรุ่งนี้ว่าง
การยืนยันการจอง
รายละเอียด